Privacy beleid Theater & Congrescentrum de Molenberg

Als u kaarten reserveert bij Theater & Congrescentrum de Molenberg dan is het voor het bestelproces en de reservering nodig om enkele persoonlijke gegevens achter te laten. Wij kunnen ons goed indenken dat u wilt weten welke gegevens dat zijn en wat wij er mee doen. Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen? Laat het ons dan weten via info@demolenberg.nl

Bij het verwerken van uw bestelling houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018 Algemene Verordening Gegevensbescherming of kortweg AVG) stelt. Wij zijn verantwoordelijk voor een correcte verwerking en bescherming van uw gegevens.
In onderstaande privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij gebruiken en met welk doel.

Dit is de website van Theater & Congrescentrum de Molenberg
Onze bedrijfsnaam is: Theater & Congrescentrum de Molenberg (Stichting)
Ons vestigingsadres is: Molenberg 11, 9934 CG, Delfzijl
Ons postadres is: Molenberg 11, 9934 CG, Delfzijl
Ons inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel is: 4101.5390
Ons BTW-nummer is: NL.8036.58.564.801

Gebruik van persoonsgegevens
Door het bestellen van kaarten via onze website laat u bepaalde gegevens achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons zijn verstrekt, volgens de AVG.

NAW gegevens (naam, achternaam, straat, huisnummer, postcode, stad)
Emailadres
Telefoonnummer

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat eventueel wordt opgeslagen bij het eerste bezoek aan de website van de Molenberg. De Molenberg maakt alleen gebruik van cookies op deze website voor analyse over het gebruik van de website. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven.

Nieuwsbrief
Theater de Molenberg stuurt tijdens het seizoen om de 2 weken een nieuwsbrief met daarin informatie over de komende voorstellingen en eventuele bijzonderheden. Voor deze nieuwsbrief moet u zich apart aanmelden. Iedere nieuwsbrief bevat (onderaan) een link waarmee u zich direct kunt afmelden.

Servicemail
Voorafgaand aan iedere voorstelling versturen wij alleen aan de bezoekers van die voorstelling een servicemail. Deze mail wordt enkele dagen voor de voorstelling verzonden en bevat praktische informatie over deze voorstelling (bijv. wel of geen pauze, eindtijd en info over parkeren).

Direct mail
Enkele keren per theaterseizoen ontvangt u (misschien) een direct mail. In deze mail staat specifiek één voorstelling genoemd waarvan wij denken dat u er in geïnteresseerd kan zijn of waar wij u speciaal op willen wijzen (bijv. een Lady’s Night voorstelling of een bijzondere kindervoorstelling).

Gegevens registreren
Als u via onze site kaarten reserveert wordt u automatisch geregistreerd. Na deze registratie bewaren wij de door u opgegeven gegevens en bestelling en ontvangt u een e-mail (uw reserveringsbevestiging). De gegevens worden bewaard in het kaartreserveringssysteem.

Verstrekken aan derden
Wij verstrekken de door u opgegeven gegevens niet aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht wordt. In geval van fraude of misbruik kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik en onbevoegde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Telefoonnummer
Bij reserveringen is het niet verplicht uw telefoonnummer te vermelden. Heeft u dit wel opgegeven dan wordt dit nummer alleen gebruikt bij annulering van een voorstelling op de dag zelf, zodat wij u dan tijdig kunnen bereiken.