Javier Guzmán (19.30 uur)

Guzmán

Cabaret

Javier Guzmán (19.30 uur)

Guzmán

Cabaret

Na zijn zesde Sinterklaasconference en tweede Oudejaarsconference in 2018 speelt Javier nu zijn negende avondvullende show Guzmán. Hierin kijkt Javier terug op zijn grillige leven, zijn stormachtige carrière en vertelt hij dingen die je nog niet van hem wist. Dingen die wellicht herkenbaar zijn, dingen die op zijn minst opmerkelijk zijn, dingen die opzienbarend zijn. Zijn het ontboezemingen? Wie weet. Het zijn onder andere juist die dingen waar je normaal gesproken misschien niet eens om moet lachen, maar deze avond wel. Dat staat nu al vast. De levensloop van Javier heeft ridicuul veel gelijkenissen met het land waar hij al vanaf zijn zeventiende op de planken staat. Wees erbij!

Fotograaf: Chloé Leenheer