De BTW-verlaging op entreekaartjes voor theatervoorstellingen: hoe gaat de Molenberg hier mee om?

Korte inleiding:
Half mei 2012 is door VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie een pakket maatregelen genomen om uit de crisis te komen, het zogeheten Lente Akkoord.
In dit akkoord werd ook besloten de BTW verhoging op entreekaartjes voor theatervoorstellingen van juli 2011 weer terug te draaien. In eerste instantie werd besloten om de BTW verlaging in te laten gaan op 1 juli 2012. Begin juni 2012 werd definitief besloten de verlaging in te laten gaan op 25 mei 2012. Kaarten voor voorstellingen die na 1 juli 2012 worden gespeeld die verkocht worden op 24 mei 2012 hebben daarmee nog het tarief van 19%. Worden dezelfde kaarten verkocht op 25 mei, dan geldt het lage tarief van 6%.
Vanzelfsprekend ben ik als theaterdirecteur bijzonder verheugd dat het, in mijn optiek, onzinnige besluit de BTW te verhogen weer is teruggedraaid. Hiermee wordt volgens mij weer recht gedaan aan het grote culturele, economische, sociale en maatschappelijke belang die theaters in Nederland hebben.

Algemeen:
Theater & Congrescentrum de Molenberg hanteert al vele jaren het beleid de entreekaarten voor voorstellingen zo laag mogelijk te houden. Dit om zoveel mogelijk voor iedereen in deze regio toegankelijk te zijn. Entreeprijzen van 30 euro of meer komen hier dan ook niet voor.
Toen het in 2010-2011 duidelijk werd dat de BTW op de kaartjes zou worden verhoogd heb ik, in samenwerking met de producenten en impresariaten, de hoge BTW dan ook niet geheel doorberekend voor het seizoen 2011-2012. Dit geldt ook voor het komende theaterseizoen 2012-2013. Gemiddeld is de prijsstijging 1,40 euro. Door hieraan vast te houden is de Molenberg nog steeds één van de goedkoopste theaters van Nederland. Enkele willekeurige voorbeelden: De Bonbonfabriek met Jon van Eerd kost in de Molenberg 23,50 euro. In Stadskanaal bedraagt de entree 27 euro, in Meppel 26 euro, in Emmen 27,50 euro en in Breda 35 euro. Een ander voorbeeld: de entree voor Sara Kroos bedraagt in Delfzijl 20 euro, in Emmen 22 euro en in Meppel 23 euro.
Kortom, de BTW verhoging is in 2011 en ook voor 2012-2013 amper doorberekend, juist om de entreeprijzen zo laag mogelijk te houden.

De brochure van de Molenberg verscheen dit jaar op 12 mei voor de abonnees. De huis-aan-huis verspreiding heeft plaatsgevonden rond 19 mei. Op 18 mei is onze website online gegaan.
Op het moment dat de definitieve beslissing over de BTW verlaging werd genomen (begin juni) waren er door de administratie van de Molenberg ruim 10.800 kaarten verwerkt en bevestigd. Een gedeelte daarvan ook al voor 24 mei….
Officieel zouden wij alle kaarten terug moeten hebben, annuleren, weer in het kaartreserveringssysteem moeten inbrengen en nieuwe kaarten weer verzenden. U begrijpt dat dit vele weken in beslag zou gaan nemen doordat de Molenberg een kleine administratieve bezetting heeft.

Op basis van bovenstaande heb ik besloten onze prijzen niet aan te passen.

Hoe gaan we u dan wel compenseren?
Natuurlijk gaat de Molenberg u wel compenseren, want feitelijk betaalt u gemiddeld 1,40 euro te veel voor een kaartje. Wij willen u dan ook voor iedere keer als u een voorstelling in de Molenberg bezoekt in het seizoen 2012-2013 een gratis kop koffie (of thee)aanbieden. Dit mag u voor aanvang gebruiken, in de pauze of na afloop.
Normaal kost een kop koffie/thee in de Molenberg 2 euro (1 muntje) of 1,50 euro via een bonnenboekje.

Heeft u een VIP-arrangement genomen voor 2012-2013? Ook dan ontvangt u natuurlijk de koffie of thee gratis. De prijs van het arrangement zal daarom worden verlaagd naar 11,50. Bezoekers die intussen het VIP-arrangement hebben voldaan, ontvangen binnenkort bericht over de financiële afhandeling.

Ik hoop dat u begrip heeft voor deze pragmatische oplossing.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan verzoek ik u met mij contact op te nemen.
Dit kan telefonisch tijdens kantoortijden via: 0596-614000 of per email: directie@demolenberg.nl

Daniël Wever
Directeur