Culturele ANBI-status voor Theater de Molenberg

anbi logo klein

Sinds 1 januari 2014 heeft Stichting Theater & Congrescentrum de Molenberg een culturele ANBI-status. Dit betekent dat de Molenberg door de Belastingdienst wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat houdt in dat donaties, die door particulieren worden gedaan aan de Molenberg, een extra belastingvoordeel opleveren. Particulieren mogen namelijk in de aangifte Inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Een voorbeeld: een particulier betaalt voor een gift van € 1.000,00 in werkelijkheid slechts € 350,00. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte Vennootschapsbelasting. Door Theater de Molenberg is geen successierecht of schenkingsrecht over schenkingen verschuldigd. Voordat een schenking wordt gedaan dient uiteraard wel gecontroleerd te worden of de gedane schenking aftrekbaar is. Vanzelfsprekend dient de schenking aan een ANBI ook te voldoen aan alle overige eisen van de Belastingdienst.

De ANBI-status brengt met zich mee, dat de Molenberg diverse gegevens openbaar dient te maken. Deze gegevens staan vermeld op een website die voor iedereen toegankelijk is: http://anbi.federatiecultuur.nl. De specifieke gegevens van de Molenberg vindt u op deze pagina.

Op verschillende websites vindt u meer informatie over dit onderwerp. Wij noemen hier de Belastingdienst, ANBI en Cultuur, daar geef je om.

Als u meer informatie wenst over de mogelijkheden om aan Theater de Molenberg te schenken, dan kunt u contact opnemen met Daniël Wever, directeur.